עקרונות התיכון

התיכון שלנו מושתת על כמה
עקרונות או אבני בניין:

עקרונות התיכון

התיכון שלנו מושתת על כמה
עקרונות או אבני בניין:

מעורבות חברתית

אנו חיים בחברה הכמהה לחיבור, לאיחוי של קרעים ושסעים ולריפוי. עבודה קהילתית אמיתית היא משהו שלדעתנו הכרחי ונחוץ כחלק מהתהליך החינוכי בישראל. אנו מבקשים להחזיר עטרה ליושנה ולקרוא לפעילות חברתית משמעותית ואמיתית למען החברה בישראל. אנו סבורים שכיתה של בני נוער היא כוח. כוח עצום שניתן להשתמש בו כדי להרבות טוב בעולם, ובפינה הקטנה שלנו של העולם בפרט. להחזיר עטרה ליושנה משמעו לא רק בלימודים, אלא גם במעשים. אנו מאמינים שהדרך הטובה ביותר להכיר את הארץ היא ללכת אותה, ולכן חלק ניכר מהאתגרים שבפניהם ניצבים בתלמידים שלנו הם במסעות ניווט ובלינת שטח. אין מתכון טוב יותר לגיבוש חברתי ופנימי של הנערים והנערות. להרבות טוב בעולם- זוהי מטרתנו. בצורה תמימה, פשוטה ולא מתחכמת. מעורבות חברתית מעצימה לא רק את המקבל אלא גם את הנותן והיוזם. אנו מבקשים לעמול למען ערכים ואמירות שנשכחו זה מכבר- למען הקהילה ולמען המקום בו אנו חיים. אנו סבורים שאידיאליזם איננה מילת גנאי.

מצוינות אקדמית

אנו מבקשים להציע רוחב יריעה של מקצועות ותחומי לימוד בהם ישתלמו תלמידינו. אנו סבורים כי את ההתמחות יש להשאיר לגילאים מאוחרים יותר, וכי יש לאפשר לתלמידים להיחשף למגוון רחב ככל האפשר של תחומי לימוד ועשייה. אנו שומרים על רמת למידה גבוהה. ידע אקדמי ברמה גבוהה מורכב מהבנת הרעיונות המרכזיים ושיטות החקר המקובלות בדיסציפלינות השונות והקשרים ביניהם, הכרת התפקיד שהרעיונות הללו שיחקו בהתפתחות החשיבה האנושית, והיכולת להשתמש ברעיונות הללו כדי להסביר תופעות מדעיות וחברתיות. ידע אקדמי מתבסס על מטה-קוגניציה מפותחת המאפשרת ויסות עצמי, קבלת החלטות מושכלת, והידיעה איך ללמוד באופן מיטבי. כמו כן אנו רואים בהנאה מהלמידה כמטרה חשובה שמזינה את עצמה. כחלק מכך אנו עומדים בכל הדרישות והסעיפים של משרד החינוך והבגרויות. שאיפתנו היא לשלב בין עבודה אקדמית רצינית לבין עבודת שינוי אמיתית בעולם. בוגר ביה”ס מקבל תעודת בגרות מלאה, הכוללת: 5 יח”ל באנגלית (כולם), בחירה בין 3 או 4 או 5 יח”ל מתמטיקה, הרחבה של 5 יח”ל בתחום מדעי (פיסיקה או מדעי כדור הארץ), הומניסטי (מחשבת ישראל) או אמנותי (תיאטרון או אמנות). זאת בנוסף למקצועות החובה הרגילים (לשון, אזרחות, תנ”ך, היסטוריה וכולי).

עשייה אמנותית

מטרת העשייה האמנותית בתיכון הינה התפתחות אישית דרך הכרת העצמי והעולם. מבחינה זו מטרתה איננה בהכרח התמקצעות, אלא לתת את האיזון הנפשי החיוני לגיל ההתבגרות הסוער, כמו גם להוות דרך לביטוי אישי ופיתוח כוחות הרצון.ישראל. אנו מבקשים להחזיר עטרה ליושנה ולקרוא לפעילות חברתית משמעותית ואמיתית למען החברה בישראל. אנו סבורים שכיתה של בני נוער היא כוח. כוח עצום שניתן להשתמש בו כדי להרבות טוב בעולם, ובפינה הקטנה שלנו של העולם בפרט. להחזיר עטרה ליושנה משמעו לא רק בלימודים, אלא גם במעשים. אנו מאמינים שהדרך הטובה ביותר להכיר את הארץ היא ללכת אותה, ולכן חלק ניכר מהאתגרים שבפניהם ניצבים בתלמידים שלנו הם במסעות ניווט ובלינת שטח. אין מתכון טוב יותר לגיבוש חברתי ופנימי של הנערים והנערות. להרבות טוב בעולם- זוהי מטרתנו. בצורה תמימה, פשוטה ולא מתחכמת. מעורבות חברתית מעצימה לא רק את המקבל אלא גם את הנותן והיוזם. אנו מבקשים לעמול למען ערכים ואמירות שנשכחו זה מכבר- למען הקהילה ולמען המקום בו אנו חיים. אנו סבורים שאידיאליזם איננה מילת גנאי.

עבודה בפרוייקטים

בכל שנה התלמידים לוקחים חלק בפרויקטים שונים. הפרויקטים השונים הם הכלי שדרכו אנו מממשים את הרעיונות החינוכיים החברתיים. בכל שנה יש שבוע התנדבות, בו התלמידים מתנדבים ונותנים מזמנם ומרצם לאוכלוסיות שונות. כמו הכיתות יוצאות לטיול תיכון משותף בן שבוע, לכל כיתות התיכון. מעבר לטיול זה נערכים טיולים נוספים בהתאם לכיתה ולגיל. בנוסף מקיימים התלמידים פרויקטים אמנותיים ועיוניים שונים. בכיתות י’ וי”ב מועלות הצגות כיתתיות, בכיתה י”א מועלית הפקה מוזיקלית, ובכיתה י”ב התלמידים עוסקים בפרויקט מחקר עיוני ואמנותי במקביל.

רצף פדגוגי

הייחודיות של בית הספר “זומר” טמונה בהיותו מוסד חינוכי מכיתה א’ ועד לכיתה י”ב. בהקשר זה נפעל לשיתופי פעולה פדגוגיים וחברתיים בין בית הספר היסודי לתיכון. המטרה היא ליצור מענה רלוונטי וייחודי לצרכים החינוכיים של האוכלוסייה בבית הספר, מתוך התאמה עם התפיסה החינוכית ההתפתחותית של חינוך וולדורף.